Doradztwo Finansowo-Księgowe

Zarządzanie Płatnościami

Zachowanie płynności finansowej w dobie kryzysu i upadłości wielu firm, często staje się być podstawowym problemem, który stanowi o „być albo nie być” danej firmy. Dlatego umiejętność wykrywania zagrożeń, ustawiczny monitoring zadłużenia, wdrożenie stosownych procedur zapobiegających powstawaniu zaległości płatniczych oraz podejmowanie szybkich działań windykacyjnych jest nieodzownym elementem działalności każdego przedsiębiorcy. W odpowiedzi na potrzeby naszych Klientów, uruchomiliśmy dział zajmujący się zarządzaniem płatnościami.

Oferujemy:

  • stworzenie procedury windykacyjnej
  • monitoring należności i zobowiązań
  • generowanie przelewów bankowych
  • generowanie ponagleń do zapłaty i not odsetkowych
  • generowanie potwierdzeń sald i wyjaśnianie ewentualnych rozbieżności
  • współpracę z Krajowym Rejestrem Długów – generowanie wezwań do zapłaty, upublicznianie dłużników,
  • doradztwo w zabezpieczaniu transakcji
  • ocenę zdolności płatniczej partnerów handlowych na podstawie dokumentacji finansowej
  • współpracę z naszymi Partnerami zajmującymi się obsługą prawną

Pobierz formularz wyceny Potrzebujesz wyceny naszych usług księgowych?

Wypełnij formularz, wyślij do nas, skontaktujemy się jak najszybciej.

Pol-Compta
Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna

ul. Cedrowa 4c, 05-408 Lipowo

mobile +48 600 401 303

e-mail: gjankowska@polcompta.pl