Doradztwo Finansowo-Księgowe

Usługi księgowe

Głównym przedmiotem działalności biura rachunkowego Pol-Compta jest świadczenie pełnego zakres usług z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej oraz zarządczej. Rozliczamy firmy zróżnicowane pod względem formy prawnej i organizacyjnej, polskie i z udziałem kapitału zagranicznego.

Wyróżnia nas nowoczesne podejście do księgowości i roli działów finansowych z firmie. Dzięki niemu skupiamy się nie tylko na opracowywaniu danych dla potrzeb fiskalnych, ale budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych dla potrzeb zarządu, dzięki którym mogą lepiej zarządzać swoim przedsiębiorstwem i stają się bardziej konkurencyjni na rynku.

Ofertę swą kierujemy również do firm rozliczających się przy pomocy uproszczonych metod księgowości: Książka Przychodów i Rozchodów, Ryczałt, Karta Podatkowa.

Staramy się w jak największym stopniu ułatwić pracę Naszemu Klientowi. Szanując jego czas i zaangażowanie w rozwój własnego biznesu, proponujemy w cenie usługi księgowej odbiór dokumentów z siedziby Klienta. Przyjmujemy też jednorazowe zlecenie usługi.

Oferujemy:

 • kompleksową obsługę księgową dla każdego rodzaju firmy: jednoosobowa działalność osoby fizycznej, spółki cywilne, spółki komandytowe, spółki jawne, spółki partnerskie ,spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, przedstawicielstwa zagraniczne
 • prowadzenie wszystkich rodzajów ksiąg: Ksiąg Handlowych, Książki Przychodów i Rozchodów, Ewidencji Ryczałtowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
 • prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • sporządzanie informacji podsumowujących VAT-UE dotyczących transakcji WNT i WDT
 • sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • wyprowadzanie zaległości księgowych
 • przygotowywanie sprawozdań statystycznych GUS
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • przygotowywanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • monitoring należności i zobowiązań.
 • raportowanie według standardów i wymagań Klienta
 • analizy centrów kosztowych
 • opiekę i konsultacje księgowe w cenie usługi
 • kontakty z urzędami i pomoc w przypadku kontroli skarbowych
 • doradztwo i opracowanie zasad Polityki Rachunkowości
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont
 • doradztwo i opracowanie instrukcji w zakresie gospodarki magazynowej, gospodarki kasowej, inwentaryzacji
 • doradztwo i opracowanie Instrukcji Obiegu Dokumentów i Kontroli Wewnętrznej

Pobierz formularz wyceny Potrzebujesz wyceny naszych usług księgowych?

Wypełnij formularz, wyślij do nas, skontaktujemy się jak najszybciej.

Pol-Compta
Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna

ul. Cedrowa 4c, 05-408 Lipowo

mobile +48 600 401 303

e-mail: gjankowska@polcompta.pl