Doradztwo Finansowo-Księgowe

Outsorcing usług Głównych Księgowych

Biuro rachunkowe Pol-Compta, świadcząc usługi w zakresie outsorcingu usług Głównych Księgowych, oferuje wszystkim swoim Klientom profesjonalizm, indywidualne podejście oraz długofalową współpracę, której celem jest sprawne i merytoryczne zarządzanie działem rachunkowości Klienta oraz prowadzenie księgowości firmy.

Oferujemy:

 • nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działem księgowości,
 • tworzenie działów finansowo-księgowych:
  • uczestnictwo w procesie rekrutacji pracowników
  • opracowanie zakładowego planu kont dostosowanego do potrzeb danej jednostki
  • opracowanie polityki rachunkowości
  • opracowanie procedury przepływu dokumentów
 • przeprowadzenie audytu księgowego przed przejęciem ksiąg rachunkowych
 • przejęcie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wszelkich innych spraw rachunkowych jednostki z jednoczesnym powiadomieniem Urzędu Skarbowego (złożenie zgłoszenia aktualizacyjnego podatnika oraz udzielonych pełnomocnictw),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych w siedzibie Klienta w uzgodnionych terminach,
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami Ustawy o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości oraz przepisami podatkowymi,
 • sporządzanie obowiązkowych deklaracji podatkowych, sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP w zakresie informacji wynikających z prowadzonej księgowości,
 • monitorowanie płatności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań budżetowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie wydruków, zestawień i analiz wymaganych prawem oraz wskazaniami Klienta,
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, w tym: bilansu, rachunku wyników, oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, jeśli występuje taki obowiązek),
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi (w zakresie bieżących spraw księgowych),
 • świadczenie innych usług księgowych zgodnie z potrzebami Klienta.

Pobierz formularz wyceny Potrzebujesz wyceny naszych usług księgowych?

Wypełnij formularz, wyślij do nas, skontaktujemy się jak najszybciej.

Pol-Compta
Doradztwo Finansowo-Księgowe Jankowska Grażyna

ul. Cedrowa 4c, 05-408 Lipowo

mobile +48 600 401 303

e-mail: gjankowska@polcompta.pl